Entreprenör

Från Highway Wiki

Hoppa till: navigering, sök
(http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrepren%C3%B6r&oldid=10521951)
(Wikipedialänkar)
Rad 1: Rad 1:
-
En '''entreprenör''' är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen [[företag]]sgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.  
+
En '''entreprenör''' är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen [[wp:företag|företag]]sgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.  
Entreprenörskap kan definieras som ''"förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter"''. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt.  
Entreprenörskap kan definieras som ''"förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter"''. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt.  
-
Enligt den neoklassiska teorin etablerad av [[Joseph Schumpeter]] är en entreprenör en skapare av "[[kreativ förstörelse]]" på marknaden (dvs rubbar balansen mellan [[utbud]] och [[efterfrågan]]) vilket skapar "kaotiska marknader" och gör entreprenören till en person som skapar efterfrågan på en [[marknad]].  
+
Enligt den neoklassiska teorin etablerad av [[Joseph Schumpeter]] är en entreprenör en skapare av "[[wp:kreativ förstörelse|kreativ förstörelse]]" på marknaden (dvs rubbar balansen mellan [[wp:utbud|utbud]] och [[wp:efterfrågan|efterfrågan]]) vilket skapar "kaotiska marknader" och gör entreprenören till en person som skapar efterfrågan på en [wp:marknad|[marknad]].  
Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. Det skall dock nämnas att det finns en etablerad kritik mot det individfokuserade perspektivet på entreprenörskap, där omständigheter som nätverk, kultur och teamarbete istället framhålls som centrala förklaringsfaktorer bakom framgångsrikt entreprenörskap.
Vanliga drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt tänkande. Det skall dock nämnas att det finns en etablerad kritik mot det individfokuserade perspektivet på entreprenörskap, där omständigheter som nätverk, kultur och teamarbete istället framhålls som centrala förklaringsfaktorer bakom framgångsrikt entreprenörskap.
-
Entreprenörskap kan också förekomma inom befintliga företag och benämns då [[intraprenörskap]].
+
Entreprenörskap kan också förekomma inom befintliga företag och benämns då [[wp:intraprenörskap|intraprenörskap]].
-
Entreprenörskap är oftast kopplat till [[näringslivet]]. Entreprenörskap inom den [[offentliga sektorn]] benämns ''samhällsentreprenörskap'' eller ''socialt entreprenörskap''.
+
Entreprenörskap är oftast kopplat till [[wp:näringslivet|näringslivet]]. Entreprenörskap inom den [[wp:offentliga sektorn|offentliga sektorn]] benämns ''samhällsentreprenörskap'' eller ''socialt entreprenörskap''.
Begreppet entreprenör har sitt ursprung i medeltidens Frankrike och var där en benämning på befälhavaren över ett större eller mindre antal legosoldater. På medeltiden hade furstarna inga stående arméer utan det vanligaste var att krigföringen lades ut på s.k. entreprenad. Senare har begreppet utökats till att omfatta företag inom en mängd olika branscher, företag vilka åtar sig uppdrag som av andra lagts ut på entreprenad.  
Begreppet entreprenör har sitt ursprung i medeltidens Frankrike och var där en benämning på befälhavaren över ett större eller mindre antal legosoldater. På medeltiden hade furstarna inga stående arméer utan det vanligaste var att krigföringen lades ut på s.k. entreprenad. Senare har begreppet utökats till att omfatta företag inom en mängd olika branscher, företag vilka åtar sig uppdrag som av andra lagts ut på entreprenad.  
Rad 16: Rad 16:
== Entreprenörsskolor ==
== Entreprenörsskolor ==
-
Sedan mitten på 1990-talet har ett antal universitet och högskolor etablerat utbildningar för studenter som vill bli entreprenörer. Även om de normalt återfinns på magisternivå är de av mycket praktisk karaktär. Studenterna driver i regel företagsprojekt i team med stöd från lärare och etablerade entreörenörer. Sådana entreprenörsskolor finns bland annat i Göteborg (''Gothenburg Schools of Entrepreneurship'': [[Chalmers]], [[Sahlgrenska Akademin]], och [[Handelshögskolan i Göteborg]]), samt i Stockholm ([[Stockholm School of Entrepreneurship]]: [[KTH]], [[Karolinska Institutet]], [[Handelshögskolan i Stockholm]], [[Stockholms universitet]] och [[Konstfack]]).
+
Sedan mitten på 1990-talet har ett antal universitet och högskolor etablerat utbildningar för studenter som vill bli entreprenörer. Även om de normalt återfinns på magisternivå är de av mycket praktisk karaktär. Studenterna driver i regel företagsprojekt i team med stöd från lärare och etablerade entreörenörer. Sådana entreprenörsskolor finns bland annat i Göteborg (''Gothenburg Schools of Entrepreneurship'': [[wp:Chalmers|Chalmers]], [[wp:Sahlgrenska Akademin|Sahlgrenska Akademin]], och [[wp:Handelshögskolan i Göteborg|Handelshögskolan i Göteborg]]), samt i Stockholm ([[wp:Stockholm School of Entrepreneurship|Stockholm School of Entrepreneurship]]: [[wp:KTH|KTH]], [[wp:Karolinska Institutet|Karolinska Institutet]], [[wp:Handelshögskolan i Stockholm|Handelshögskolan i Stockholm]], [[wp:Stockholms universitet|Stockholms universitet]] och [[wp:Konstfack|Konstfack]]).
Sedan 2004 finns även en riksomfattande studentförening, Fena - Föreningen för Entreprenörskap och Nyföretagaranda, som jobbar ideellt för att främja entreprenörskap bland landets studenter.
Sedan 2004 finns även en riksomfattande studentförening, Fena - Föreningen för Entreprenörskap och Nyföretagaranda, som jobbar ideellt för att främja entreprenörskap bland landets studenter.
== Byggbranschen ==
== Byggbranschen ==
-
Inom byggsektorn används ordet ''entreprenör'' som benämning för ett företag som utför entreprenader. Termen kombineras vanligen med benämning på fackområde, till exempel "byggentreprenör" "vvs-entreprenör". Se vidare information under [[entreprenad]].
+
Inom byggsektorn används ordet ''entreprenör'' som benämning för ett företag som utför entreprenader. Termen kombineras vanligen med benämning på fackområde, till exempel "byggentreprenör" "vvs-entreprenör". Se vidare information under [[wp:entreprenad|entreprenad]].
==Källa==
==Källa==
-
[http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrepren%C3%B6r&oldid=10521951 Wikipedia:Entreprenör]
+
Wikipedia: [[cc:10521951|Entreprenör]]

Versionen från 10 december 2009 kl. 21.10

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda