Innehållshanteringssystem

From Highway Wiki

(Redirected from Webbpubliceringssystem)
Jump to: navigation, search

Innehållshanteringssystem (från engelskans Content Management System, CMS) är ett informationssystem för att hantera och publicera olika typer av informationsinnehåll, det vill säga elektronisk media. Begreppet används ofta synonymt med webbpubliceringssystem (Web Content Management System, WCMS), men är ett vidare begrepp än så och innefattar även:

Contents

Webbpubliceringssystem

Ett webbpubliceringssystem är ett innehållshanteringssystem för att förenkla kollaborativ utveckling av en webbplats. Webbsidorna redigeras via ett webbgränsnitt. Användaren behöver vanligen inte använda HTML, utan kan använda enkel WYSIWYG-redigering.

Idén är att låta ett datasystem sköta den tekniska hanteringen av innehållet, stå för avancerade funktioner samt automatisera sysslor som annars skulle innebära massor av redundant manuellt arbete.

Själva innehållet sparas ofta i en databas eller någon form av filstruktur. Inställningar för utseende och organisation av innehållet lagras också i regel i databasen eller filstrukturen. För att visa informationen i databasen används olika program- eller scriptsspråk som t.ex. PHP, Asp, Perl eller Java.

Skillnader mot Wiki-system

Ett webbpubliceringssystem har likheter med en wiki, som också är en webbplats som möjliggör versionshantering och kollaborativ webbaserad WYSIWYG-redigering av en stor grupp människor. En viktig skillnad är att webbpubliceringssystem ofta hanterar arbetsflöden för granskning och godkännande av webbsidor innan publicering, till skillnad från en wiki där ändringar publiceras omedelbart utan att fördröjas av granskning. I ett webbpubliceringssystem organiseras sidorna typiskt i en hierarkisk trädstruktur, medan de i en wiki vanligen identifieras enbart av sitt namn. Wikins platta hierarki underlättar sökning och länkning mellan sidor inom webbplatsen.

Många fördelar

Innan det blev vanligt att använda WCMS var det vanligt att man skapade html-sidor manuellt och laddade upp dem till en webbserver. Man var då alltid tvungen att lagra originalfilerna på en lokal dator och eventuellt ha ett program för att hålla reda på filerna, (t.ex. Macromedia Dreamweaver, Adobe Golive eller Microsoft Frontpage). Med ett CMS kan man redigera innehållet från vilken dator som helst med internetuppkoppling och webbläsare. Detta är kanske den viktigaste skillnaden jämfört med traditionella sätt att skapa webbsidor.

Möjligheterna med ett CMS är så många att de knappast alla kan nämnas här, och kan också skilja sig avsevärt mellan olika system. Nedan följer ett exempel på vad CMS-system ofta kan erbjuda:

Se även

Källa

Wikipedia: Innehållshanteringssystem

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
In other languages