Joomla

From Highway Wiki

Jump to: navigation, search

Joomla! är ett fritt, open source innehållshanteringssystem skrivet med PHP för publicering av innehåll på webben med hjälp av databasen MySQL. En av fördelarna med Joomla är att man enkelt kan ändra hela sidans utseende och lätt behåller själva innehållet, informationen. Detta med endast några musklick. Man kan också uppdatera och redigera sin sida direkt på servern från vilken dator som helst, så länge den har internetanslutning.

Joomla är gratis och därtill finns det också många tillägg, moduler och mallar som också de är gratis (mallar är tillägg som enbart hanterar utseendet, inte funktionen, på webbplatsen).

Joomla är uppbyggt med en administrationsdel, backend, och en publik del, frontend, vilket är det som en besökare på en webbplats ser. Man kan, om man loggar in i den publika delen, beroende på vilken begränsning ens användarkonto har, göra ändringar i artiklar direkt utan att behöva logga in i administrationsdelen.

Administratören kan begränsa friheten för olika användarkonton att utföra ändringar på webbplatsen vilket gör att administratören har full kontroll över vilka som kan utföra ändringar.

Det finns nu även ett tillägg som hanterar flerspråksstöd, JoomFish, vilket gör att man kan internationalisera sin webbplats på ett mycket enkelt sätt.

Det finns även en officiell svensk webbplats för Joomla, Svensk Joomla, där det finns svenska översättningar av både Joomla självt och många av tilläggen.

Namnet joomla kommer från det Swahiliska namnet jumla, och betyder "alla tillsammans". Joomla 1.0.x är baserat på innehållshanteringssystemet Mambo.

Joomla 1.5 är helt omskrivet, dvs. man har frångått koden från Mambo. Fördelarna med den här versionen är bland annat att säkerheten har förbättrats, flerspråksstödet har blivit mycket bättre och att stöd för installation av tillägg, moduler och mallar via FTP har integrerats i Joomlas kärna. Detta löser problemet med att vissa servrar har PHP-inställningen Safe Mode. Safe Mode är en PHP-inställning som används på servrar som delas mellan flera användare för att öka säkerheten men som tyvärr också innebär att vissa PHP-funktioner inte kan användas, se vidare här.

Källor

Wikipedia: Joomla

Externa länkar

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
In other languages