Inkubator

From Highway Wiki

Jump to: navigation, search

En inkubator (företagskuvös) är en begränsad plats med nystartande företag. En inkubator hjälper till med uppstarten för nya företag och tillhandahåller exempelvis telefon, dator, marknadsföring, utbildning, personligt nätverksbyggande och kontor. En inkubators främsta uppgift är att förenkla affärsklimatet i landet och främja entreprenöriella handlingar. Inkubatorer är ofta sammankopplade med universitet men finns även utanför universitetssfären.

Syftet med inkubatorverksamhet är:

Företag får ansöka om hjälp och stöd hos inkubatorn. Om inkubatorn tror på att det ansökande företaget har en produkt och en framtid får företaget all tänkbar hjälp av inkubatorn. Inkubatorn sätter också upp delmål som företagen måste fylla. Detta brukar hålla på i några år innan företag räknas som redo att klara sig på egen hand. Det måste också finnas en marknad för att företag över huvud taget skall kunna räkna med inkubatorns hjälp.

Källa

Wikipedia: Inkubator

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
In other languages