Highway to Market (frontpage) About Highway to Market
Error
  • Error loading feed data.
Highway to Market contributes to a quicker return on investment in your ideas
About the Company Highway to Market Print E-mail
Written by Highway to Market   

Highway to Market is a sales consulting firm. We focus on helping our customers with commercialization of new products. We also assist in finding and establishing new markets for existing products. A central issue for us is the practical sales work: to build and develop our client's sales organization and dealer network all the way to a completed sales contract between our client and their customer.

Examples of services that we offer when it comes to entering the global market may be to establish contact with potential customers, nominate distributors, initiate sales and evaluate distributors & resellers. We also add organizational structure and sales methodology to our customers who perhaps do not even have a sales organization.

We are based at Gothia Science Park in Sweden, a science park that in 2009 received the European Enterprise Award in recognition of the successful support to their entrepreneurial companies.

 
Om företagets grundande och grundare Håkan Djurberg Print E-mail
Written by Highway to Market   
NO TRANSLATION AVAILABLE

Mitt namn är Håkan Djurberg. Jag tänker här redogöra för mig själv och lite om tankarna som ledde fram till att jag startade eget under namnet Highway to Market.

Min idé är att sälja och marknadsföra briljanta idéer: att idéer och innovationer som företag på till exempel Gothia Science Park förfogar över ges ytterligare möjligheter att nå en världsmarknad. Idag jobbar jag med den idén full av entusiasm i nära samarbete med kreativa entreprenörer för att skapa tillväxt och bidra till att teknik i frontlinjen når en lönsam marknad på kortast möjliga tid.

Innan jag sökte upp Gothia Innovation i oktober 2009 hade jag reflekterat en del runt vad det innebär att närma sig en tillväxtmiljö som Gothia Science Park. Vad har jag att erbjuda, vad är min affärsidé och är den ekonomisk bärkraftig? Jag insåg att idén att sälja just briljanta idéer behövde konkretiseras och framför allt kopplas samman med behoven hos potentiella kunder. Jag fick då möjligheten att presentera mina tankar för en affärscoach och enkelt uttryckt vässa min idé. Jag kan bara uppmana dig att också göra slag i saken och vässa dina idéer genom att omgående kontakta till exempel Idétrampolinen - eller titta under våra entreprenörslänkar till vänster!

 

Nu över till mig själv som person. Om någon frågar mig om mitt yrke är svaret ingenjör och säljare. Jag har ständigt sökt mig till utmaningar med stort teknikinnehåll och inte kunnat vara utan den nerv som ett direkt kundansvar innebär. Mera konkret har jag varit verksam 10 år i verkstadsindustrin på exportområdet, med försäljning genom dels distributörer och dels direkt till OEM-kunder. Arbetsgivare som jag vill framhålla är Mann Tek, KMT Lidköping och Gelins KGK.

Jag pratar obehindrat både tyska och engelska. Jag har bott och studerat i Tyskland, och senare ständigt haft tysk- och engelskspråkiga kunder på mitt ansvar.

En framträdande egenskap är min kommunikativa sida med en passion för att bygga och vårda relationer. Jag jobbar också med stor beslutsamhet för att nå avslut i affärer, men ett kontrakt kan sällan vinnas utan föregående offertarbete. Just korrekta men skyndsamt levererade offertsvar är ett viktigt steg närmare en möjlig affär.

Slutligen vill jag bjuda in dig att följa Highway to Market på Twitter eller Facebook där jag delar med mig av tankar runt försäljning samt länkar till tänkvärda ting och texter runt hur man kan utvecklas som säljare.

 

 


Language Selection

svenskaEnglishDeutsch

Visitors Online

We have 6 guests online

Poll of the Month

Who is the owner of Gothia Innovation?
 

Swedish Business News